Aile Hukuku Davaları – Türk Medeni Kanunu

Aile Hukuku Davaları – Türk Medeni Kanunu

aile hukuku davalari 1

Aile hukuku davaları uyuşmazlıklarında, Aile Mahkemeleri görevli olup Aile Mahkemesi olmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri Aile Mahkemesi sıfatıyla bu davalara bakmakla görevlidir. Aile hukuku ile ilgili davalarda avukat ile çalışmak zorunlu değildir. Fakat süreç karmaşık ve usul kurallarıyla sıkı sıkıya bağlıdır. Bu nedenle uzman aile hukuku avukatı ile çalışmanız menfaatinize olacaktır. Maddi durumunuz olmadığı takdirde adli yardım kapsamında barodan avukat talep edebilirsiniz. Adli yardım avukat talebi hakkında detaylı bilgiyi baroların sitesinden alabilirsiniz.

Nişanlılık İle İlgili Davalar

 • Nişanın Bozulması Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası
 • Nişanın Bozulması Nedeniyle Hediyelerin Geri Verilmesi Davası

Evlenme İle İlgili Davalar

 • Evlenmeye İzin Davası
 • Bekleme Süresinin (İddet) Kaldırılması Davası
 • Mutlak Butlan / Nisbi Butlan Sebebiyle Evlenmenin Feshi Davası

Evlilik Birliği İle İlgili Davalar

 • Evliliği Temsil Yetkisinin Kaldırılması İstemi Davası
 • Evlilik Birliğini Temsil Yetkisinin Geri Verilmesi Davası
 • Aile Konutu Şerhi Verilmesi İstemi
 • Evlilik Birliğinin Korunmasına İlişkin Davalar

Boşanma Davası 

 • Anlaşmalı Boşanma Davası: Anlaşmalı Boşanma Protokolü ve Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçesi
 • Çekişmeli Boşanma Davası
 • Zina Nedeniyle Boşanma Davası
 • Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma Davası
 • Suç İşleme ve Haysiyetsiz Yaşam Sürme Nedeniyle Boşanma Davası
 • Terk Nedeniyle Boşanma Davası
 • Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davası
 • Cinsel Sorunlar Nedeniyle Boşanma Davası
 • Evlilik Birliğinin Temelinde Sarsılmış Olması Nedeniyle Boşanma Davası
 • Ayrılık Davası
 • Bekarlık Soyadını veya Boşandığı Eşinin Soyadını Kullanmaya İzin Verilmesi Davası
 • Çocukla Kişisel İlişki Kurulması Davası
 • Velayetin Değiştirilmesi ve Kaldırılması Davası
 • Maddi ve Manevi Tazminat Davası
 • Boşanma Kararlarında Tanıma ve Tenfiz Davası
 • Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Kapsamında Açılacak Davalar (Koruma ve Tedbir Kararının Alınması)

Mal Paylaşımı (Mal Rejiminin Tasfiyesi) Davası

 • Evlilik Sözleşmesi
 • Mal Rejiminin Tasfiyesi Davası
 • Değer Artış Payından Kaynaklanan Alacak Davası
 • Katılma Alacağı Davası
 • Mevcut Mal Rejiminin Olağanüstü Mal Rejimine (Mal Ayrılığı) Dönüştürülmesi Davası
 • Cebri İcra Halinde Eşler Arasında Mal Ayrılığına Karar Verilmesi Davası
 • Sağ Kalan Eşe Aile Konutunda İntifa/Mülkiyet Hakkı Tanınması
 • Eşyaların Tespiti, Eşya ve Ziynetlerin İadesi Alacağı İstemine İlişkin Davalar

Nafaka Davaları

 • Yardım Nafakası
 • İştirak Nafakası
 • Yoksulluk Nafakası
 • Nafaka Miktarının Değiştirilmesi(Artırılması, Azaltılması ya da Kaldırılması) Davası

Soybağı İle İlgili Davalar

 • Soybağının Reddi Davası
 • Tanımanın İptali Davası
 • Babalık Davası
 • Evlat Edinme Davası
 • Çocuk Mallarının Korunması Davası

Kadim Hukuk ve Danışmanlık | Ankara Boşanma Avukatı olarak aile hukuku davaları kapsamındaki her türlü uyuşmazlığın çözümünde alanında uzman kadrosu avukatlık hizmeti vermektedir. Danışmanlık ve avukatlık hizmeti almak için randevu talep ediniz.

X
kadim hukuk ve danışmanlık