Vergi Hukuku


Vergi hukuku gerek yapısı gerekse spesifik bir alan olması itibariyle yapısında hukuk, muhasebe ve finans gibi alanları barındıran, uzmanlık gerektiren bir hukuk dalıdır. KADİM HUKUK Bürosu, vergi konularında; vergi mahkemelerinde dava açılması, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Katma Değer Vergisi, Gelir Vergisi Stopajı, Kaynak Kullanım Destekleme Fonu, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Yanlış veya Eksik Gelir Beyanları, idare tarafından yapılan tarh işlemleri ile uzlaşma ve diğer her türlü vergi uyuşmazlığı konularında uzman kadro, danışman ve mali müşavirleriyle müvekkillere hukuki destek ve danışmanlık hizmeti  vermektedir.

Kadim Hukuk Bürosu tarafından  Vergi Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları;

  • Kurumlar Vergisi.
  • Gelir Vergisi.
  • Katma Değer Vergisi.
  • Kaynak Kullanım Destekleme Fonu.
  • Motorlu Taşıtlar Vergisi.
  • Yanlış veya Eksik Gelir Beyanları.
  • Şirket Birleşme/Devralma/Bölünme İşlemleri Öncesi Vergisel Risk Tespiti.
  • Sigorta poliçeleri.
  • Transfer fiyatlandırması.
  • Vergi Hukuku konularında yazılı mütalaa verilmesi.