0 (312) 911 9553
·
[email protected]
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
Danışmanlık

Tüketici Hukuku

Toplumun tüm kesimlerini yakından ilgilendiren tüketicinin korunması gerekliliği günümüzde istisnasız herkes tarafından kabul edilen bir amaç halini almıştır. Bu amacın gerçekleştirilmesi için çaba harcanması, artık sadece yönetenlerin alacağı önlemler ve düzenlemeler yoluyla değil, aynı zamanda iş adamından işletmesine, sivil toplum örgütünden kamu kurum ve kuruluşlarına ve yerel yönetimlerden uluslararası örgütlere kadar ekonominin ve sosyal yaşamın her alanını ilgilendiren bir olgu haline dönüşmüştür. Doğal olarak hukukun bundan uzak olması düşünülemez. Bu nedenle, hukuk bundan ayrı kalmamış ve tüketici hukuku ortaya çıkmıştır.

07.11.2013 tarihinde kabul edilen 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un düzenlemelerini gerçekleştirdiği tüketici hukukunun var oluşunun temel sebebi tüketicinin korunmasıdır. Belirli bir bedel karşılığında mal veya hizmetlerden yararlanan, yiyip içerek, kullanarak tüketimde bulunan kişiler tüketici sıfatına haiz kişilerdir. Tüketiciler, kendilerine mal veya hizmet sunanlar ile gerçekleştirdiği hukuki işlemlerin güçsüz taraflarıdır. Bu güçsüzlük yalnızca ekonomik ve sosyal nedenlerden değil aynı zamanda bilgi eksikliğinden de kaynaklanmaktadır. Bu güçsüzlük nedeni ile tüketici hukuku alanı oluşmuş ve bu kapsamda 07.11.2013 tarihinde 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u kaleme alınarak kabul edilmiştir. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun her türlü tüketiciye yönelik işlemi ve tüketiciye yönelik uygulamaları kapsamına almakta ve bu alanlarda düzenlemelerde bulunmaktadır.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile tüketici durumunda bulunan kişilerin, tüketicilerin sağlık, güvenlik ve ekonomik çıkarlarının korunması hedeflenmektedir. Örneğin, çocuklar için, şeker ve kan hastaları için, yüksek tansiyon ve böbrek hastaları için vb. durumlarda kullanılması ve tüketilmesi sakıncalı olan maddelerin üzerine ve kullanım kılavuzuna satıcı tarafından gerekli uyarılar yazılması, tüketicilerin sağlıklarının korumak adına getirilmiş bir düzenleme iken, mal ve hizmeti sunan kişi ve firmaların, sunduğu mal ve hizmetin tehlikeleri hakkında yanıltıcı ve aldatıcı reklamlar ve ilanlar yapılmasını yasaklayan düzenleme ise kişi güvenliği açısından tüketicinin korunması adına gerçekleştirilmiş bir düzenlemedir.

Tüketicinin Korunması

Hukuki işlemlerin güçsüz tarafı olan tüketicilerin korunması, hem kamu hukukunun hem de özel hukukun farklı alanlarını da kapsamına dâhil eden bir husustur. Tüketici hukuku, tüketicilerin genişleyen ticari piyasalarda yaptıkları hukuki işlemler neticesinde girişimciler tarafından sömürülmemesini hedefleyen düzenlemelerden, üreticiler tarafından tüketicilere sunulan mallarda zorunlu standartlar öngören, tüketici aleyhine bileşik faiz yasağını içeren düzenlemelere kadar birçok farklı hukuk dallarını kapsamı alanına almaktadır. Bu bakımdan tüketicileri korumaya yönelik tüketici hukuku düzenlemelerinin tek bir hukuk dalına ilişkin kanunlara indirgenmesi mümkün değildir.

Bu noktada, çeşitli hukuk dallarını kapsayan tüketici hukukunda bir uyuşmazlık ile karşılaşılması halinde yaşanılan mağduriyetlerde tüketicilerin hak kayıplarının büyük olmaması adına, uzman, genç ve dinamik bir kadroya sahip bir hukuk bürosu ile çalışması tavsiye edilmelidir. Hukuk düzeninin güçsüz olması nedeniyle koruduğu tüketicilerin, gerçekleştireceği hukuk mücadelesinde haklarını kazanabilmeleri için Kadim Hukuk ve Danışmanlık Bürosu tüketici hukuku kapsamında danışmanlık ve dava avukatlığı olmak üzere profesyonel bir hukuki destek sunmaktadır.

Kadim Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında danışmanlık hizmeti verilmesi, Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurulması ve Tüketici Mahkemeleri’nde dava açılması süreçlerinde hizmet vermekteyiz. İşyeri dışında kurulan sözleşmeler, mesafeli sözleşmeler, finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmeler, devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri, paket tur sözleşmeleri, abonelik sözleşmeleri, devre mülk ve devre tatil sözleşmelerinin imzalanmasından kaynaklanan uyuşmazlıklar, süreli yayın kuruluşlarınca düzenlenen promosyon uygulamalarından doğan davalar  da uzmanlık alanımızda olup gerekli hukuki desteği müvekkillerimize sunmaktayız.

Tüketici Hukuku Alanında Avukatlık Hizmetlerimiz

 • Devre Tatil Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalar.
 • Satıcının Hakem Heyeti Kararına İtirazı Davaları.
 • Sözleşmenin Uyarlanması.
 • Kredi Kartından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar.
 • Tüketici Sözleşmelerinde Haksız Şarttan Doğan Davalar.
 • Ayıplı Maldan Doğan Davalar.
 • Ayıplı Hizmetten Doğan Davalar.
 • Taksitli Satıştan Doğan Davalar.
 • Tüketici Kredisinden Doğan Davalar.
 • Konut Finansmanı Sözleşmelerinden Doğan Davalar.
 • Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmelerinden Doğan Davalar.
 • Diğer Tüketici Sözleşmelerinden Doğan Davalar.
 • Devre Mülk Sözleşmesinin İptali.
 • Senetlerin İptali ve Ödenen Ücretlerin İadesi
 • Devre Mülk Danışmanlığı.