Ticaret Hukuku


Her türlü ticari faaliyetten doğan uyuşmazlıklar, şirket faaliyetleri sonucu ortaya çıkan anlaşmazlıklar ve haksız rekabetten meydana gelen sorunlarınız için KADİM HUKUK Bürosu olarak hem uzman görüşleri ile danışmanlık; hem de dava yolu ile çözüm üretmekteyiz. KADİM HUKUK Bürosu  şirketler hukuku, sigorta hukuku, kambiyo davaları, haksız rekabet davaları açılması ve yürütülmesi ile kooperatif hukuku sonucu meydana gelen anlaşmazlıkların çözümü için gerekli hukuki desteği ve danışmanlık hizmetini profesyonel şekilde  sunmaktadır.

KADİM HUKUK Bürosu tarafından  Ticaret Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları;

 • Ticari Şirketlerin Kurulumu ve Hissedarlık Anlaşmaları.
 • Ticari Şirketlerin Genel Kurulu Kararlarının İptali.
 • Ticari Şirketlerin Yönetim Kurulu Kararlarına İlişkin Davalar.
 • Ticari Şirketlerin Birleşmeleri ve Devralınmaları.
 • Ticari Şirketlerin Sona Ermesi ve Tasfiyesi.
 • Diğer her türlü  Ticari İlişkiden Kaynaklanan Davalar.
 • Sigorta Hukuku
 • Kambiyo Davaları
 • Haksız Rekabet Davaları
 • Bankacılık ve Finans Hukuku Davaları
 • Tahkim Davaları
 • Kooperatif Hukukuna ilişkin Davalar