0 (312) 911 9553
·
info@kadimhukuk.com.tr
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
Danışmanlık

Sözleşmeler Hukuku

Sözleşmeler Hukuku Nedir?


Kadim Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimize kurulacak olan hukuki ilişkinin niteliğine uygun olarak sözleşmelerini hazırlamakta, bunun devamında kazanacakları hak ve yükümlülüklerini belirterek süreç içerisinde karşılaşacakları tüm hukuki ihtilaflar hakkında hukuki desteği vermekteyiz. Sözleşmeler hukuku tüm ilişkilerin başlangıcı niteliğinde olup hayati öneme sahiptir.

Çoğu insan hayatının herhangi bir noktasında bilmeden yasal olarak bağlayıcı bir sözleşme yapmış olacağından, sözleşme kanunu bireylerin karşılaşacağı bir hukuk dalıdır. Sözleşmeler hukukuna ait sorular şunlardır. “Sözleşme nasıl oluşturulur, bir kişi diğeriyle yasal olarak bağlayıcı bir sözleşme nasıl oluşturur ve sözleşme olarak faaliyet gösteren bir sözleşmeyi ne engelleyebilir?”, “Sözleşme yükümlülüklerinin tam olarak kime ait olduğu?”, “Sözleşmeye ne tür yükümlülükler dahil edilebilir?”, “Bir sözleşme ne zaman geçersiz veya geçersiz olabilir?”, “Taraflar hangi noktada sözleşme yükümlülüklerinden muaftır?” ve “Bu konularda meydana gelebilecek sorunlara yönelik çözümler nelerdir.”

Bir sözleşme, mal, hizmet, para ve mülkün herhangi bir kombinasyonunu değiştiren yasal olarak bağlayıcı bir sözlü veya yazılı sözleşme olarak tanımlanabilir. Sözlü veya yürütme anlaşmaları sözleşme oluşumunda aynı derecede güvenilir olabileceğinden, bir sözleşmenin yalnızca yazılı biçimde olabileceği yaygın bir yanlış anlamadır.

Bir sözleşme, belirli istisnalar geçerli olmadıkça, tarafların istedikleri şartları kabul etmekte özgür oldukları, bunun “sözleşme özgürlüğü” olarak bilinmesi bakımından benzersizdir. Sözleşmeler hukuku ise temel olarak sözleşme kavramını esas alan bir hukuktur. Bilmeden yılda yüzlerce sözleşme girebilirsiniz, örneğin bir süpermarkette yiyecek satın alırken, mal karşılığında para alışverişi için bir sözleşme yaptınız. Bu çok basit bir sözleşmenin bir örneğidir, ancak sözleşmelerin tarafların uygun gördükleri şartları kabul etme özgürlüğü nedeniyle son derece karmaşık olabilir.

Sözleşme Hukuku Medeni Hukuk Arasındaki İlişki

Sözleşme ilişkileri bireyler arasındadır ve bu nedenle sözleşmeler hukuku bir tür medeni hukuktur. Hakim sözleşme hukuku kaynağı, mahkemelerin önceki kararlarının mevcut yasanın bir parçasını oluşturduğu ortak hukuktur. Sözleşmeler hukukunu destekleyen çeşitli yasal hükümler de vardır, bu kılavuzda daha sonra ele alınacak örneklerden biri Borçlar Kanunudur.

Sözleşmeler hukuku, sözleşme taraflarına uyuşmazlıklarını çözmeleri ve sözleşme yükümlülüklerini düzenlemeleri için etkili bir yasal çerçeve sağlamayı amaçlamaktadır. Sözleşme kanunu çoğunlukla kendi kendini düzenler niteliktedir ve sözleşmelerin çoğunluğu müdahale gerektirmez. Mahkemeler, sözleşmenin adil olup olmadığı konusunda herhangi bir değerlendirme yapmaz; kabul edildiğinde, uygulanmalıdır. Buna rağmen, bazı durumlarda, mahkemeler sözleşmeye bağlı özgürlük ilkesinden ayrılmaya isteklidir. Bu genellikle bir sözleşme tarafının pazarlık gücünü kötüye kullandığı yerdir.

Sözleşme şartları, tarafların anlaşmalarının nasıl yorumlanacağını incelemek için sözleşmeler hukuku adına önemlidir. Terimlerin nasıl tanımlanacağı ve mahkemelerin bunları nasıl yorumlayabileceğinin anlaşılması bu konu alanı için hayati önem taşımaktadır. Terimler aldatıcı bir şekilde basit gelebilir, ancak bir sözleşmede ve çeşitli şekillerde çeşitli aşamalarda olabilir.

Bir sözleşmeye dahil edilmişse, örneğin zararların kapsamını belirlemek için şartlar önemlidir. Bu nedenle, bir terimi neyin oluşturduğunu, başarılı bir şekilde dahil edilip edilmediğini ve açık veya zımni olup olmadığını anlamak önemlidir.

Bu bölüm, sözleşme öncesi yapılan açıklamaların şart mı yoksa sadece temsil mi olduğunu inceleyerek başlayacaktır, çünkü bu bir tarafın alabileceği hukuk yolunu önemli ölçüde etkilemektedir. Bu iki ifade biçimi arasındaki farklar, mahkemelerin düşündüğü varsayımlar ve rehberlik ışığında daha da araştırılmaktadır. Bunu takiben, terimlerin farklı türlerini tartışmadan önce bir sözleşmeye nasıl başarılı bir şekilde dahil edilebileceği incelenir. Son olarak, sözleşmeler hukuku uyarınca terimler açık veya zımni olarak dahil edilebilmektedir ve iki yöntem arasındaki ayrım dikkate alınacaktır.

Sözleşmeler Hukukunda Verilen Avukatlık Hizmetleri

  • Şirket Ana Sözleşmeleri Hazırlanması ve Değişiklikler.
  • İş Sözleşmeleri.
  • Reklam Sözleşmeleri.
  • Alım Satım Sözleşmeleri.
  • Menajerlik Sözleşmeleri.
  • Kira Sözleşmeleri.
  • E-ticaret Sözleşmeleri.
  • Franchising Sözleşmeleri.
  • Ve Tüm Bu Sözleşmelerden Doğan Uyuşmazlıkların Takibi.