0 (312) 911 9553
·
info@kadimhukuk.com.tr
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
Danışmanlık

Rekabet Hukuku

Rekabet Davaları


Kadim Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun / Rekabet Hukuku Mevzuatı kapsamında düzenleme alanı bulan ilgili konularda avukatlık hizmeti vermektedir. Rekabet Kurumu ve diğer otoriter kurumların yürüttüğü inceleme faaliyetlerinde müvekkillerimizi en iyi şekilde temsil etmekteyiz. Rekabet hukukunun içerdiği düzenlemeler genel amaç itibari ile serbest piyasa ekonomisinde yer alan rekabet sistemini adil ve menfaat dengesi ile birleştirilmiştir.

Türkiye’nin rekabet hukukunu ve bununla birlikte Rekabet Kurumu’nu uygulamaya koymasından bu yana 26 yıl geçti. Bu son yirmi altı yılda, Türkiye ilk kez sektörler arası, bağımsız ve geniş yasal yetki veren bir kurum yaşamıştır. İdari bir kurum olmasına rağmen, Rekabet Kurumu her zaman yargının bir uzantısı olarak konumlandırılmıştır. Gerçekten de, Rekabet Kurumu bugün kendi otoritesi hakkında soruşturma başlatabilecek ve aynı zamanda alınan şikayetler üzerinde hareket edebilecek yarı yargısal bir kurum olarak görülmektedir. Rekabet Kurumu’nun bir şirketin yıllık cirosunun yüzde 10’una kadar para cezası verme yetkisine sahip olduğu göz önüne alındığında, pazarı etkileme potansiyeli açıktır.

Rekabet Kurumunun etkisini belirlemek için, hem Türkiye pazarındaki rekabeti düzenleyen yasal çerçeveyi hem de Türkiye Rekabet Kurumu’nun uygulamalarını değerlendirmek gerekir. Piyasadaki rekabeti bir spor karşılaşmasıyla karşılaştırırsak, rekabet yasası oyunun kurallarını temsil ederken, Rekabet Kurumu hakem olur ve adil bir oyun sağlamak için rekabet hukuku kurallarını savunur.

Rekabet Kurumu‘nun yasal çerçeveyi uygulamasının Türkiye’deki ortalama standartların üzerinde olduğu söylenebilir. Rekabet Kurumu yirmi yıldır egemen oyuncular tarafından kartellere ve rekabete aykırı davranışlara karşı çıktı ve önerilen birleşmelerin etkisini analiz etti. Böylece Rekabet Kurumu, hem hukuk hem de uygulama açısından başarılı bir çalışma organı üretmiştir. Rekabet Kurumu içinde karar alma yapısı olarak konumlanan Rekabet Kurulu, son 20 yılda pazarı etkileyen binlerce karar almıştır. Bu özelliğiyle Rekabet Hukuku oldukça yaygın bir alan olmuştur.

Rekabet Hukuku Nedir?

Sermaye ve siyaset arasındaki ilişkiyi düzenleyen kuralların bir türevi olarak ortaya çıkan rekabet kurallarının amacını tanımlama girişimleri geçen yüzyıl boyunca farklı açılardan yapılmıştır. Rekabet hukukunun ana amacının tüketicileri korumak olduğu görüşünde geniş kabul görse de, çoğunluk tüketici refahının bir amaçtan ziyade bir sonuç olduğunu düşünmektedir. Sanayi politikası açısından, tartışma küçük işletmeleri korumak ve güçlü ulusal şampiyonları teşvik etmek gibi hedefleri içermektedir. Ancak son zamanlarda küreselleşmenin etkisi, sermayenin yapısındaki yakınsama ve yoğunlaşma eğilimi rekabet kurallarının eksenini değiştirmiştir. Bu eğilim, özellikle dijital ekonomilerde açıkça görülebilir.

Ulaşım, konaklama ve sosyal ağlar gibi alanlarda düzenlemeleri aşan (genellikle kaçınan) bir iş modeliyle, mega ekonomiler rekabet hukukunun ve vergi ve mesleki düzenlemeler gibi ulusal mekanizmaların ulaşamayacağı biçimlerde oluşmaya başlamıştır. Bu yapılar, geleneksel çok uluslu şirketlerden farklı olarak, merkezi ancak dünya çapında bir ajan ve tüketicilere yayılmış yeni bir tür yönetim ve kurumsallaşma tarafından uygulanmıştır.

Rekabet kuralları Türkiye’de toplumun birçok farklı unsuru tarafından bilinmelidir. Toplumun tüm kesimlerine nüfuz eden adil rekabet kavramı, ekonomik faaliyetlerde bulunmaları gerekenlerin en adil hakemidir. Bu nedenle, Rekabet Kurumu girişimcilerin önünü açmak, özellikle yeniliği desteklemek, rekabet analizinde tüketici refahını göz önünde bulundurarak ticaret savaşlarının tüketiciler üzerindeki olumsuz etkilerini ele almak için hızlı kararlar vermeli ve son olarak da kendisini bir şekilde kamuya açıklamalıdır. Bu hedefler, son 20 yıldaki faaliyetlerinin başarısına eklenerek, Rekabet Kurumu ve Rekabet Hukuku nihai amacını yerine getirecektir. Kadim Hukuk ve Danışmanlık Ofisi olarak rekabet hukukunu ilgilendiren uyuşmazlıklarınızda sizlere profesyonel anlamda hukuki destek verme amacı ile hizmetinizdeyiz.

Rekabet Hukukunda Verilen Avukatlık Hizmetleri

  • Rekabet Kurumu İncelemelerinde Temsil.
  • Rekabet Mevzuatına Uyum Konusunda Hukuki Destek.
  • Rekabet İhlallerinin Tespiti ve Çözümü.
  • Türk Rekabet Kurumu’na yapılacak bildirimleri yapmak
  • Operatörler Arası İzin ve Sözleşmeler.
  • GSM Şirketleri Altyapı İzin ve Ruhsatlarının Alınması İşlemleri.
  • Hizmet Kalite Parametrelerinin Belirlenmesi.
  • Tüketici Hakları ve Düzenleyici Otoritelerle İlişkiler.
  • Telekomünikasyon Mevzuatı ve Lisanslama Konusunda Hukuk Müşavirliği Hizmeti.