Rekabet Hukuku


Kadim Hukuk Bürosu , 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun / Rekabet Hukuku Mevzuatı kapsamında düzenleme alanı bulan ilgili konularda avukatlık hizmeti vermektedir. Rekabet Kurumu ve diğer otoriter kurumların yürüttüğü inceleme faaliyetlerinde müvekkillerimizi en iyi şekilde temsil etmekteyiz.

Kadim Hukuk Bürosu tarafından  Rekabet Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları;

  • Rekabet Kurumu İncelemelerinde Temsil.
  • Rekabet Mevzuatına Uyum Konusunda Hukuki Destek.
  • Rekabet İhlallerinin Tespiti ve Çözümü.