Miras Hukuku


Miras Hukuku, gerçek kişinin ölümü veya gaipliği üzerine bu kişinin malvarlığının kimlere, nasıl intikal edeceğini düzenleyen özel hukuk dalıdır. KADİM HUKUK Bürosu olarak murisin yaşarken yapmış olduğu tasarruflar ve diğer hukuki işlemlerin müvekkilerimiz ile ilgili ve üçüncü kişiler ile bu işlemler sonucu yaşadıkları hukuki uyuşmazlıkların çözümünde hizmet vermekteyiz.

Kadim Hukuk Bürosu tarafından  Miras Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları;

 • Veraset İlamı Alınması.
 • Veraset İlamının İptali Davası.
 • Mirastan Feragat Sözleşmeleri.
 • Mirasın Reddi Davası.
 • Mirasın Reddinin İptali Davası.
 • Vasiyetnamenin Hazırlanması.
 • Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmasi.
 • Mirasın Paylaştırılması ve Devri Sözleşmeleri.
 • Mirasta İade Davası.
 • Muvazaa Davaları.
 • Tenkis Davaları.
 • Mirasta Denkleştirme Davaları.
 • Miras Şirketine Temsilci Atanmasına İlişkin Davalar.