Kat Mülkiyeti Hukuku

Kat Mülkiyeti Hukuku


Kat mülkiyeti konusu itibariyle teknik bir hukuksal alan olduğundan kanunda ayrıca düzenlenmiş bulunmaktadır ve bu duruma istinaden özel bir hukuki uzmanlık gerektirmektedir. KADİM HUKUK Bürosu olarak kat mülkiyeti ve irtifakı ile ilgili her türlü uyuşmazlığı, yapılan en son değişiklikler ışığında çözüme kavuşturmaktayız.

Kadim Hukuk Bürosu Bürosu tarafından  Kat Mülkiyeti Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları;

 • Bina ve Site Yönetimlerinin Devri.
 • Aidat ve Site Giderlerinin Tahsil Edilmesi ve Danışmanlık Hizmeti.
 • Kat İrtifakı ve Kat Mülkiyetinin Kurulması.
 • Kat İrtifakının Kat Mülkiyetine Çevrilmesi İle İlgili İşlemler.
 • Ortaklığın Giderilmesi Davası
 • Müdahalenin Men’i  Davası.
 • Tazminat ve Zilyetlik Davaları.
 • Kat Maliklerine Karşı; Ortak Giderlerin Ödenmemesi Nedeniyle İcra Takibi Başlatılması.
 • Yükümlülüklerini İhlal Eden Maliklere Karşı Devir Davası Açılması.
 • Bina ve Site Yönetimleri İçin; Yönetim Planının Oluşturulması.
 • Site Yönetim Kurulunun Mevzuata Uygun Olarak Toplanmasının Sağlanması.
X
kadim hukuk ve danışmanlık