İdare Hukuku


Kadim Hukuk Bürosu, vatandaşlarımızın ve farklı  sektörlerde Türkiye’nin öncüsü konumunda olan şirket  müvekkillerinin devlet ve ilgili kamu tüzel kişileri ile yaşadıkları uyuşmazlıklarının çözümü ve tüm ihtilaflarının giderilmesi  için idare hukuku alanında başarılı şekilde  faaliyet göstermektedir. KADİM HUKUK Bürosu, geniş kapsamlı ve donanımlı kadro ve danışmanlarıyla müvekkillerine idare hukukunda danışmanlık hizmeti vermektedir.

 

Kadim Hukuk Bürosu tarafından  İdare Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları;

 • İdarenin Sorumluluğu Nedeniyle Açılacak Tam Yargı( Tazminat) Davaları.
 • İmar Davaları.
 • Malpraktis Davaları.
 • Tayin.
 • Memur Davaları.
 • Polis Okulu Davaları.
 • Disiplin Cezaları.
 • Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Davaları.
 • Meslekten İhraç.
 • Askeri Lise Davaları.
 • Sağlık Sebebiyle Öğrencilik ve Memurluktan Atılma Davaları.
 • Memur Emekliliği İle İlgili Davalar.
 • Kamulaştırma Davaları.
 • Kamu İhale Kanunu ve Devlet İhale Kanunu’ndan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar.
 • İdari Sözleşmelerden Doğan Uyuşmazlıklar.