Bilişim Hukuku


Blişim hukuku; yazılı, görsel ve dijital medya ve bu alanda kullanılan teknolojiler, elektronik ticaret, sosyal medya gibi alanlardaki hukuki ihtilafların çözüme kavuşturulması, kişilik hakları ve kişisel verilerin korunması ile özel hayatın gizliliği ile ilgili bir hukuk dalıdır.

Kadim Hukuk Bürosu tarafından  Bilişim Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları;

  • İnternet Yoluyla Oluşan İhlallerin Takibi ve Sonuçlandırılması.
  • E-ticaret ve E-imza Konularındaki Uygulamalara Yönelik Hukuki Danışmanlık Hizmetlerinin Verilmesi.
  • Bilgi Teknolojileri Alanlarında Spesifik Hukuk Çözümler.
  • Marka ve Telif Hakları, Alan Adlarından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar, Bayii İlişkileri Konularında Danışmanlık Hizmeti.