Bilişim Hukuku

Bilişim Hukuku Nedir?


Bilişim hukuku; yazılı, görsel ve dijital medya ve bu alanda kullanılan teknolojiler, elektronik ticaret, sosyal medya gibi alanlardaki hukuki ihtilafların çözüme kavuşturulması, kişilik hakları ve kişisel verilerin korunması ile özel hayatın gizliliği ile ilgili bir hukuk dalıdır. 

Teknolojinin zaman geçtikçe ilerlemesiyle, her geçen gün farklı suç tipleri hukukumuza girmektedir. Bu kapsamda değişime ve ilerlemeye en açık olan hukuk alanı ise bilişim hukukudur. Büyüyen dünyada yeni gelişmeler anında tüm dünyaya yayılmaktadır. Bunun sonucunda da ülkemizde de gelişen teknolojiye bağlı olarak yeni bilişim suçları ortaya çıkmaktadır. Bunun karşısında da hukuk gerekli önlemi almaktadır.

Ülkemizde de bilişim suçlarına düzenlemeler farklı kanunlarda yer almaktadır. İlgili kanunlara bilişim suçlarıyla ilgili hükümler eklenmiştir. Türkiye’de bilişim alanında gerçekleştirilen yasal düzenlemeler, genel olarak AB direktifleri kapsamında hazırlanmış ve uyarlanmıştır. 

Bilişim suçları ve cezalarına yönelik temel yasal mevzuat Türk Ceza Kanunu’dur. Türk Ceza Kanunu’nda ilgili suç tipine ilişkin internet ortamında işlenmesi durumunda ağırlaştırıcı veya nitelikli hal olarak düzenlemiştir. Bundan sonra ortaya çıkan ihtiyaçlar neticesince bir çok kanuna bilişim ile ilgili hükümler eklenmiştir.

Türk Ceza Yasası’nın 10. bölümünde bilişim alanında suçlar başlığı altında bilişim sistemine girme, sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme ile banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması suçları düzenlenmiştir. Türk Ceza Kanununun 243. 244. ve 245. maddelerinde bilişim suçları sadece düzenlenmiştir.

Bilişim Hukuku Alanındaki Hizmetlerimiz

 • İnternet yoluyla oluşan ihlallerin takibi ve sonuçlandırılması.
 • Erişimin engellenmesi ve kaldırılması.
 • İnternet üzerinden hakaret, şantaj, tehdit ve özel hayatın gizliliği ihlal suçlarından kaynaklı ceza davaları.
 • Bilişim Sistemine Hukuka Aykırı Olarak Girme (Türk Ceza Kanunu243),
 • Bilişim Sistemlerinin İşleyişini Engelleme Ya Da Bozma/Verileri Değiştirme Ya Da Yok Etme (Türk Ceza Kanunu 244),
 • Banka Veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanımı (Türk Ceza Kanunu245),
 • Haberleşmenin gizliliğinin ihlâli (Türk Ceza Kanunu132),
 • Kişilerin Rızası Olmaksızın Konuşmalarının Dinlenmesi-Kayda Alınması-İfşası (Türk Ceza Kanunu 133),
 • Özel Hayata Ait Görüntü Ya Da Seslerin Kişinin Rızası Olmaksızın İfşası (Türk Ceza Kanunu 134),
 • Hukuka Aykırı Olarak Kişisel Verilerin Kaydedilmesi (Türk Ceza Kanunu 135),
 • Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirilmesi Ve Rıza Dışı İfşası (Türk Ceza Kanunu 136),
 • Hırsızlık Suçunun Bilişim Sistemleri Kullanılması Suretiyle İcrası (Türk Ceza Kanunu 142-2/e),
 • Dolandırıcılık Suçunun Bilişim Sistemleri Kullanılması Suretiyle İcrası (Türk Ceza Kanunu158-1/f),
 • Kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi ve yayınlanması.
 • E-ticaret ve e-imza konularındaki uygulamalara yönelik hukuki danışmanlık hizmetlerinin verilmesi.
 • Bilgi teknolojileri alanlarında spesifik hukuk çözümler.
 • Marka ve telif hakları, alan adlarından kaynaklanan uyuşmazlıklar, bayii ilişkileri konularında danışmanlık hizmeti.
 • Kişisel verileri koruma kanunu kapsamında danışmanlık ve eğitim hizmeti

Bilişim Hukuku Davaları

Bireysel ve kurumsal iletişimden e-devlet uygulamalarına, e-ticaret ve e-bankacılığa, fikri mülkiyete kadar pek çok alanda kullandığımız bu ortama dair karşı karşıya kaldığımız sorunlara yönelik aslında gerek ülkemizde, gerekse dünyada çok ciddi çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Özellikle hukuki düzenlemeler bakımından eksiklikler büyük ölçüde giderilmiştir. Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Bankacılık Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Elektronik İmza Kanunu gibi pek çok temel yasa ve bunlara bağlı olarak ikincil düzenlemelerde bilişim hukukunu ilgilendiren konular olarak ele alınmaktadır.

Fakat, siber dünyanın denetimsizliğin ve denetlenmesinin mümkün olmaması bir çok tehlikeye neden olmaktadır. Özelikle iletişimin denetlenmesi, kişisel verilerin güvenliği ve korunması gibi konular günlük hayatımızda suç tipi olarak yönelmiştir. Hayatımızı kolaylaştırmasını beklerken bu denli tehlikeye neden olmaktadır. Hal böyle olunca bir yandan bilişim alanının bütün imkan ve kolaylıklarını hayatımıza alırken, diğer yandan da olası bütün sıkıntı ve sorunların giderilmesi için gerekli teknik, bilimsel önlemlerin yanı sıra hukuki düzenlemelerin ve kurumsal yapılanmaların da gelişmesi noktasında pek çok yenilikle karşı karşıya kalınmıştır.

En yukarı çık