Aile Hukuku

Aile Hukuku Nedir?


Kadim Hukuk Bürosu, hem Türk vatandaşları hem de Türk vatandaşı ve yabancılar arasındaki evlenme, nişanlanma, boşanma, nafaka yükümlülükleri, velayet, mal rejimleri, hısımlık, soybağı kurulması, evlat edinme  gibi konularda aile hukukundan doğan ihtilafların dava yoluyla çözümünde ve taraflar arasında protokol düzenlenmesinde müvekkillerine özel hayatın gizliliğine büyük özen ve dikkat göstererek hizmet verir. Aile hukuku alanında verdiği avukatlık hizmetleri çok çeşitli olup aşağıda örnekleme yoluyla sayılmıştır. Uzman olmayan şahıslarca hazırlanan protokoller sonucu tarafların uğradığı hak kayıpları da göz önünde bulundurulduğunda aile hukuku ile ilgili davalarda danışmanlık ve hukuki yardım konusu çok büyük önem arz etmektedir. Kadim Hukuk Bürosu, uzman avukatları, psikiyatrisi ve danışmanlarıyla  müvekkillerine hukuki destek ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Sosyal hayatın bir düzen içinde akıp gitmesi, kişilerin gerek birbirleriyle gerek doğrudan doğruya toplumla olan ilişkilerinde uyacakları bir takım kuralların mevcudiyetini gerektirir. Bu suretle de, sosyal hayatta gelişen çeşitli ilişkiler (sosyal ilişkiler) bir düzene sokulmuş olurlar; çünkü bütün bu kurallar (sosyal kurallar ), toplum hayatındaki davranışlarımızın nasıl olacağı hususunda bir takım emir ve yasakları içerirler; kısaca neleri yapmak, neleri yapmaktan kaçınmak zorunda olduğumuzu bildirirler. Sosyal kurallar karşımıza din kuralları, ahlak kuralları, görgü kuralları ve hukuk kuralları olarak çıkar. İnsanların sosyal hayatı düzenleyen kurallara uymaması halinde karşılaştıkları tepkiye yaptırım adı verilmektedir.

“Hukuk; kişilerin davranışlarını ve sosyal ilişkilerini düzenleyen, uyulması devlet tarafından zorunlu kılınmış, maddi yaptırımlı kurallar bütünüdür.” 

Sosyal hayatı düzenleyen kurallar özellikle hakimin uygulanabilecek hüküm bulunmaması halinde başvurabileceği kaynak olması bakımından önem taşır.

Nafaka Kavramı

Nafaka kavramı, beslenme, geçindirme, harcayıp tüketme anlamına gelen infak kelimesinden türemiştir. Geçim için lüzumlu olan şeye nafaka denir. Nafaka kavramına anlamını, eski hukukumuzdan kaynaklanan ahlak kurallarımız ve bugünkü Medeni Kanun yükler. Türk Medeni Kanunu’nda, ihtiyacın niteliğine göre farklı nafaka çeşitleri düzenlenmiştir. Medeni Kanun anlamında nafakayı tanımlamak gerektiğinde, bunun, aile fertlerinin maddi ve sosyal ihtiyaçlarının temini amacıyla sarf edilen masraflar olduğunu söylemek mümkündür.

Medeni Kanun‘da kendilerine nafaka verilmesi öngörülen kişilerin sınırı, ahlak kurallarımıza göre daha dar kapsamlıdır. En önemli amacı zayıfları korumak olan Medeni Kanun, aslında ahlak kuralları çerçevesinde gerçekleşebilecek sosyal dayanışmaya rağmen karşılanamayan asgari zorunlu ihtiyaçların karşılanması için, uyulması belli kişilere yüklenmiş kuralları düzenlemektedir. Ahlak kuralları, bu ihtiyaçların karşılanması için somut olarak yükümlü göstermediği gibi, yine somut olarak müeyyide (yaptırım) düzenlemez.

Türleri; Tedbir nafakası, iştirak nafakası ve yoksulluk nafakasıdır. Diğer nafaka türleri boşanma davasında istenmez.

Aile Hukukundan Kaynaklanan Davalar;

 • Boşanma.
 • Soybağı Davaları.
 • Nafaka Davaları.
 • Anlaşmalı Boşanmalarda Protokol Düzenlenmesi.
 • Çekişmeli Boşanma Davalarında Maddi ve Manevi Tazminat Taleplerinin Sunulması.
 • Boşanma Sonrası Mal Varlığı Tasfiyesi.
 • Velayet ve Nafaka Hükümlerine Aykırı Davranılmasına Karşı Hukuki Çözüm.
 • Ailenin Korunması ve Aile İçi Şiddet Halinde Tedbir Kararı Alınması.
 • Evlat Edinmeden Doğan Uyuşmazlıkların Çözümü.
 • Evlenecek Taraflar Arasında Yapılacak Malvarlığı Sözleşmeleri Hakkında Danışmanlık Hizmeti.
 • Nişanlanmanın Sona Ermesinden Kaynaklanan İhtilafların Çözülmesi.
 • Eşlerden Herhangi Birinin Tasarruf Yetkisinin Kısıtlanması.
 • Babalık Davası.
 • Tanıma ve Tenfiz.
 • Aile Mahkemelerinde Görülen Diğer Tüm Uyuşmazlıkların Çözümü.

Ayrıca, Türkiye’nin büyük şehirlerinden İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, Bursa ve Diyarbakır’da bulunan hukuk büroları ile irtibat halinde, Türkiye’nin çeşitli yerlerinde yürütülen aile hukukundan kaynaklı anlaşmazlıkları çözebilmektedir. Aynı şekilde tüm Türkiye’de dava yürütebilmektedir.

Gerek hukuk alanındaki gelişmeleri, gerekse mevzuat değişikliklerini yakından izleyen deneyimli ve farklı uzmanlık alanlarına sahip kadrosu ile müvekkillerine üst düzeyde hukuki danışmanlık hizmetleri verebilmektedir. Kadim Hukuk Bürosu boşanma, vekalet, nafaka gibi aile hukuku alanında bir çok dava yürütmektedir.

En yukarı çık