Created with Sketch.
Söğütözü Mah. Söğütözü Cad. No:2 Koç İkiz Kuleleri B Blok Kat:4 Daire:7 Çankaya/ANKARA
Created with Sketch.
MENÜ
Created with Sketch.

Yasadışı Bahis Oynama Suçunun Cezası Ve Yasadışı Bahis Oynamanın Memuriyete Etkisi

Yasadışı Bahis Oynama Suçunun Cezası Ve Yasadışı Bahis Oynamanın Memuriyete Etkisi

Futbol, basketbol gibi popüler sporlar başta olmak üzere dünya çapında oynanan ve büyük bir kesimin ilgi odağı olan spor müsabakaları üzerine bahis ve para koymak suretiyle oynatılan çeşitli oyunlar Türkiye'de de çoğu ilkede olduğu gibi devlet tekelinde yürütülmektedir. Hukukumuzda konu ile ilgili olarak kullanılan mevzuat; 7258 Sayılı "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun" ile 5237 Sayılı "Türk Ceza Kanunu" dur.

Bahis oynatma ve oluşturma tekeli ülkemizde Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın elinde olup ilgili mevzuat uyarınca, teşkilat bu yetkiyi bizzat kullanabileceği gibi bu yetkisini ancak ve ancak "Özel Hukuk Tüzel Kişileri"ne devretme suretiyle kullanma hakkına sahiptir. Dolayısıyla bahis oyunlarını oynatan site yahut daha farklı sistemlerde lisans olmadığı takdirde bu siteler üzerinden oynatılan tüm bahisler yasadışı niteliktedir.

Türkiye’de bu konuda yasal olarak faaliyet gösteren Bilyoner, Nesine, Misli, Oley, Tuttur ve Birebin  gibi siteler "İddaa" adlı bahis oyununun resmi bahis siteleridir. Bu yasal bahis siteleri "İddaa" adlı oyunu oynatan bayiler ile aynı maç bülteni, bahis oran ve  bilgileri ile internet üzerinden bahis yapılması şansı sunmaktadır. Adı geçen siteler Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın yetki verdiği lisanslı sitelerdir. Bunlar dışında yurtiçi/yurtdışı fark etmeksizin; bahis oynatan, oynanmasına yer ve imkan sağlayan, para nakline aracılık eden ve oynayanlar hem 7258 Sayılı Kanun'un 5.maddesinde hem de 5237 sayılı TCK'nın 228. maddesinde yer alan hükümlerle ağır yaptırımlara bağlanmıştır. Şöyle ki;

" Madde 5 – (Değişik: 12/7/2013-6495/3 md.)

Kanunun verdiği yetkiye dayalı olmaksızın;

a) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunlarını oynatanlar ya da oynanmasına yer veya imkân sağlayanlar üç yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

b) Yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarının internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye’den oynanmasına imkân sağlayan kişiler, dört yıldan altı yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

c) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık eden kişiler, üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

ç) Kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik edenler, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

d) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarını oynayanlar mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından beş bin liradan yirmi bin liraya kadar idari para cezası ile cezalandırılır. 

Bu madde kapsamına giren suçlarla bağlantılı olarak, spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarının oynanmasına tahsis edilen veya oynanmasında kullanılan ya da suçun konusunu oluşturan eşya ile bu oyunların oynanması için ortaya konulan veya oynanması suretiyle elde edilen her türlü mal varlığı değeri, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun eşya ve kazanç müsaderesine ilişkin hükümlerine göre müsadere edilir.

Bu madde kapsamına giren suçlardan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur."

"Madde 228 - "Kumar Oynanması İçin Yer Ve İmkan Sağlama"

(1)Kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve iki yüz günden aşağı olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır.

(2)Çocukların kumar oynaması için yer ve imkan sağlanması halinde, verilecek ceza bir katı oranında artırılır.

(3) Bu suçtan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

(4)Ceza Kanununun uygulanmasında kumar, kazanç amacıyla icra edilen ve kar ve zararın talihe bağlı olduğu oyunlardır."   

SONUÇ OLARAK;

Yasa Dışı Bahis Suçuna İlişkin Eylemler;

-Yasadışı yollarla bahis oynatılması ,

-Oynanmasına yer ve imkan sağlanması ,

-Yasadışı bahis sitelerine internet aracılığıyla erişim sağlanmasına aracılık edilmesi ,

-Söz konusu sitelerin bahis oyunlarındaki para nakline aracılık edilmesi ,

-Reklam yayınlamak suretiyle yasa dışı bahsin teşvik edilmesi.


*Masak tarafından hesabınıza bloke konulmasından itibaren bu suçlamalar ile karşı karşıya kalmanız çok muhtemeldir. Yasadışı bahis oynatmak, yasadışı bahis oynatılmasına yer sağlamak, yasadışı bahis reklamı yapmak üstte belirtildiği üzere suçtur.*Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasadışı bahis oynatmaktan açılan ceza davası 7258 sayılı kanunun 5. maddesi uyarınca üstte sayılan eylemlerden biri yöneltilecektir.

*Savcılık tarafından yasadışı bahis oynatmaktan, soruşturma evresinde hesabınıza bloke konulacak ve tüm kredi ve banka kartlarınız kullanılmayacak duruma getirilecektir.

*Savcılık tarafından yasadışı bahis oynatmaktan ifadeniz alınması gerektiğinde avukattan profesyonel hukuki yardım almanız hukuki açıdan zorunluluk olmamakla birlikte, soruşturma ve kovuşturma açısından yararınıza olacaktır. Zira üstte belirtildiği üzere yasadışı bahis oynamak sadece idari para cezası gerektirir ve buda kovuşturma evresinde yapılacak savunmanız ile kanıtlanabilir bir durumdur. Son olarak memurların kumar oynaması, oynatması ve kumar oynanmasına aracılık etmesi meslekten çıkarma disiplin cezasını gerektirir. Yasadışı bahis oynamaktan ceza yargılamasında alacağınız olumsuz bir karar, hapis cezasıyla karşı karşıya kalmanızla birlikte idari soruşturma neticesinde meslekten ihracınıza neden olacaktır. 2018 tarihinde Meclise sunulan 50 maddelik Torba Kanunda, yasa dışı bahis oynamak 20 ay uzun süreli kıdem durdurma cezası olarak değiştirilmesi teklif edilmiştir.

Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında 682 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin   Disiplin cezası verilecek fiiller  başlıklı 8. maddesinin 6. fıkrası uyarınca; meslekten çıkarma cezasını gerektiren fiiller arasında "Kumar oynamak veya oynatmak, kumar oynatanlarla ilişki kurmak". sayılmıştır.

Nitekim bu konuya ilişkin; 

Danıştay Kararı - 16. Dairesi  Esas: 2015/12969 Karar: 2015/2297 Tarih: 5.5.2015 kararında " İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kadrosunda polis memuru olarak görev yapan davacının, hakkında yapılan soruşturma sonucu, Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğü'nün 8/21. maddesindeki "Kumar oynamak veya oynatmak, kumar oynatanlarla ilişki kurmak" suçunu işlediğinden bahisle meslekten çıkarma cezası ile tecziye edilmesine ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu'nun 17/10/2012 tarih ve 2012/319 sayılı işleminin iptali istemiyle açılan davayı reddeden İstanbul 3. İdare Mahkemesinin 31.3.2014 tarih ve E:2013/1362, K:2014/575 sayılı kararını Danıştay 16. Dairesi onayarak kesinleşmiştir." 

kadim hukuk imza