Created with Sketch.
Söğütözü Mah. Söğütözü Cad. No:2 Koç İkiz Kuleleri B Blok Kat:4 Daire:7 Çankaya/ANKARA
Created with Sketch.
MENÜ
Created with Sketch.

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar (Takipsizlik) Nedir? Hangi Hallerde Verilir?

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar (Takipsizlik) Nedir? Hangi Hallerde Verilir?

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar (Kyok) Nedir?

Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar (KYOK), diğer bir deyişle takipsizlik kararı; 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun 172. maddesinde belirtildiği üzere “Cumhuriyet savcısı, soruşturma evresi sonunda, kamu davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilememesi veya kovuşturma olanağının bulunmaması…”  sebebiyle kamu davası açılmaması halidir.

Cumhuriyet Savcısınca Hangi Hallerde Kyok (Takipsizlik) Kararı Verilir ?

  1. Şikâyet konusu suça yönelik Yeterli Delilin Bulunmaması halinde,
  2. Şahsi Cezasızlık Sebebi; Örneğin şikâyet konusu şüphelinin, cezai yaş sınırından küçük olması (12 yaşından küçük) ve akli olarak kısıtlı olması,
  3. Etkin Pişmanlık Hükümlerinin bulunması hali; Örneği karşılıksız yararlanmaya bağlı suçlarda soruşturma bitmeden önce cezanın tazmin edilmesi,
  4. Dava Konusu Olayın Suç teşkil etmeyip, hukuki uyuşmazlık niteliğinde olması halinde KYOK kararı verilir.

Kyok (Takipsizlik) Kararına İtiraz Edilebilir Mi?

Cumhuriyet savcısı tarafından verilen KYOK kararına karşı; suçtan zarar gören veya müşteki tarafından veya vekilleri aracılığıyla 15 gün içerisinde, bu kararı veren Cumhuriyet savcısının yargı çevresinde görev yaptığı Ağır Ceza Mahkemesinin bulunduğu yerdeki Sulh Ceza Hâkimliğine itiraz edebilir. (CMK md.173/1)

Verilecek itiraz dilekçesinde; 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun madde 173/2 gereğince kamu davasının açılmasını gerektiren sebepler ve deliler açıkça belirtilmelidir.

Kyok (Takipsizlik) Kararına Karşı İtirazın Reddinde Ne Olur?

Sulh ceza hâkimliği, KYOK kararına itiraz dilekçesinde kamu davasının açılması için yeterli nedenler ve deliller tespit edemezse, istemi gerekçeli olarak reddeder; itiraz edeni giderlere mahkûm eder ve dosyayı Cumhuriyet savcısına gönderir. Cumhuriyet savcısı, bu kararı itiraz edene ve şüpheliye bildirir.

İtirazın reddedilmesi halinde aynı fiilden dolayı kamu davası açılabilmesi için; yeterli şüphe oluşturacak yeni bir delillin elde edilmesi ve bu hususta Sulh Ceza Hâkimliğince bir karar verilmesi gerekir. Aksi takdirde aynı fiilden dolayı kamu davası açılamaz.

Kyok (Takipsizlik) Kararına Karşı İtiraz Sulh Ceza Hakimlğince Kabul Edilince Ne Olur?

Sulh ceza hâkimliği itiraz istemini yerinde gördüğü takdirde, Cumhuriyet savcısı yeniden iddianame düzenleyerek mahkemeye verir ve dava açılmış olur.

Kyok (Takipsizlik) Kararında Cumhuriyet Savcısının Takdir Yetkisini Önemi Var mıdır?

Kamu davasının açılmaması hususunda; Cumhuriyet savcısı takdir yetkisini kullandığı durumlarda KYOK kararına karşı itiraz edilemez.

Kyok (Takipsizlik) Kararında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararının Etkisi Var Mıdır?

KYOK’un etkin bir  soruşturma sürecinden geçirilmeden verildiği Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kesinleşmiş kararıyla tespit edilmesi  halinde, kararın kesinleşmesinden itibaren 3 Ay içinde tekrar talep edilmesi hâlinde yeniden soruşturma açılır.

kadim hukuk imza