Created with Sketch.
Mahall Ankara Divan Residence (Tepe Prime Yanı) D2 Blok No:35 Çankaya/ANKARA
Created with Sketch.
MENÜ
Created with Sketch.

Güvenlik Soruşturması Ve Arşiv Araştırması Nedir? Nelere Bakılır? Ne Yapmalıyım?

Güvenlik Soruşturması Ve Arşiv Araştırması Nedir? Nelere Bakılır? Ne Yapmalıyım?

Güvenlik Soruşturmam Olumsuz Geldi Ne Yapmalıyım?

1-Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmanız olumsuz geldiği takdirde kurumunuz size tebliğ belgesi imzalatılır veya Cimer'den mail gelir. Bu şekilde Okulla veya Kurumla ilişiğiniz kesilir.

2- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmanızın hangi sebepten olumsuz sonuçlandığı bilgisi size verilmez. Cimer üzerinden yapacağınız başvuruda sadece güvenlik soruşturmanızın olumsuz olduğu bilgisi verilir.İçeriği hakkında bilgi verilmez. Bu bilgi gizlilik derecesine haiz bir bilgi olup Bilgi Edinme Kanunu kapsamında değildir.

3- İdare Mahkemesine 60 gün içerisinde Yürütme Durdurma (YD) talepli iptal davası açmalısınız.

4- Bu süre hak düşürücü süre olup dava açmadığınız takdirde dava açma hakkınızı kaybedersiniz.

5- Bir defa güvenlik soruşturmanız olumsuz olduğu takdirde ileride başvuracağınız tüm kurumlarda güvenlik soruşturmanız olumsuz gelecek, memur olmanız engellenecektir.

6-Polis Okulu Öğrencileri (POMEM/PMYO/Polis Akademisi), Uzman Çavuş, Subay/Astsubay Öğrencileri (Milli Savunma Üniversitesi), Öğretmen, Doktor, Zabıt Katibi, TAŞERON İŞÇİLER ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre alım yapılan tüm kadrolarda güvenlik soruşturması yapılır. Güvenlik soruşturması bekleyenler tebliğ belgesi kendilerine ulaşmadan veya Cimer üzerinden bilgilendirilmediği sürece dava açamazlar.

7-Kadim Hukuk ve Danışmanlık; Güvenlik Soruşturmanızın Hangi Sebepten Olumsuz Olduğu Tespitinin Sağlanması, İdare Mahkemesinde Görülecek Davanızın En Kısa Sürede ve  Olumlu şekilde sonuçlanması için hukuki faaliyet göstermektedir. Kadim Hukuk ve Danışmanlık kazandığı bir çok dava ile müvekkillerinin mesleğe ve okula dönmelerini sağlamış olup bu alanda emsal kararların alınmasına vesile olmuştur.

8-Sıkça karşılaştığımız otel kayıtlar güvenlik soruşturmamı etkiler mi sorusunun cevabı aslında ahlak ve adaba aykırı davranış içerisinde değerlendirilebiliyor. Güvenlik soruşturmasında ahlaki durum nedir şeklinde bir sorunun cevabında kişinin sosyal çevresi, ailesi ve ilişkileri irdelenmekte. Bu araştırma neticesinde bir zaafiyet bulunduğu takdir de güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanmaktadır.

9- Güvenlik soruşturmasında ailenin etkisi çok fazladır. Karşılaştığımız davaların bir çoğu aile bireylerinin işlediği suçlar, haklarında elde edilen istihbari bilgilerden dolayıdır. Suçlar şahsi değil mi şeklinde bir savunma malesef idare hukuku bakımından salt uygulanabilir bir ilke değildir. Zira idare memur alımı noktasında aile ve sosyal çevresine bakmak zorundadır. Güvenlik soruşturması bekleyenler en çok ailedeki bireylerden dolayı mağdur edilmektedir. 

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Nedir?

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde "Memur Olma Koşulları" sayılmıştır. İlgili maddenin 8. fıkrasına 03.10.2016 tarihli 676 sayılı KHK'nin 74. maddesi uyarınca; "Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak." şartı eklenmiştir. Tüm kurumlar için geçerli olan bu madde  askeriye, polislik ve bazı bakanlıklarda çok sıkı şekilde uygulanmaktadır.

12 Nisan 2000 tarihli ve 24018 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği 4. madde uyarınca;

Güvenlik Soruşturması"Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığının, yıkıcı ve bölücü faaliyetlerde bulunup bulunmadığının, ahlaki durumunun, yabancılar ile ilgisinin ve sır saklama yeteneğinin mevcut kayıtlardan ve yerinden araştırılmak suretiyle saptanması ve değerlendirilmesidir."

Arşiv Araştırması: "Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığının mevcut kayıtlardan saptanması." şeklinde tanımlanmıştır.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasında Nelere Bakılır?

Bu kısımda güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması neleri kapsar soruna cevap olarak;

- Kimlik bilgileri, kimlik kayıtlarının doğruluk derecesi, uyrukluğu, geçmişte yabancı bir devletin uyrukluğuna girip girmediği,

- Polis veya kolluk tarafından halen aranıp aranmadığı, kolluk kuvvetlerinin ve istihbarat ünitelerinin arşivlerinde bilgiler bulunup bulunmadığı, adli sicil kaydının ve hakkında bir tahdidin olup olmadığı,

- Yıkıcı faaliyetlerde bulunup bulunmadığı ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna ve Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı davranıp davranmadığı.

- Şeref ve haysiyetini ihlal edecek ve görevine yansıyacak şekilde kumara, uyuşturucuya, içkiye, paraya ve aşırı bir şekilde menfaatine düşkün olup olmadığı, ahlak ve adaba aykırı davranıp davranmadığı,

- Yabancılarla, özellikle hasım ve hasım olması muhtemel Devlet mensupları ve temsilcileriyle ilgili derecesinin iç yüzü ve nedeni,

- Sır saklama yeteneğinin olup olmadığı,

araştırılır.

Sözleşmeli Subay, Astsubay, Uzman Çavuş ve Uzman Erbaşların Sözleşmelerinin Feshi/Yenilenmemesi

Güvenlik soruşturması sebebiyle sözleşmesi yenilenmeyen uzman çavuş, uzman erbaş, sözleşmeli subay ve astsubay bu durumun tebliğinden itibaren 60 gün  içerisinde yürütme durdurma istemli iptal davası açmaları gereklidir. Uzman çavuş, uzman erbaş, sözleşmeli subay ve astsubaylar her sözleşme yenileme döneminde güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına tabi tutulmaktadırlar.

Kadim Hukuk & Danışmanlık tarafından İdare Mahkemesine açılacak iptal davasında personelin mesleğe iadesi, dava süresince mahrum kaldığı parasal ve özlük hakları talep edilmektedir. Dava sürecinin sonunda adayların mahrum kaldığı tüm maaşlar tahsil edilmektedir.

Güvenlik soruşturması olumsuz çıkanlar, güvenlik soruşturmasına itiraz, güvenlik soruşturması hangi durumlarda olumsuz çıkar, güvenlik soruşturması olumsuz çıkma nedenleri, güvenlik soruşturması olumsuz çıkarsa sorularının cevabı makalemizde bulunmaktadır.

Kadim Hukuk İsim

Avukat/ Attorney at Law Umur YILDIRIM