Created with Sketch.
Söğütözü Mah. Söğütözü Cad. No:2 Koç İkiz Kuleleri B Blok Kat:4 Daire:7 Çankaya/ANKARA
Created with Sketch.
MENÜ
Created with Sketch.

Bilişim Yoluyla İşlenen Hakaret Suçu (Facebook / Instagram Üzerinden Küfür Etmek)

Bilişim Yoluyla İşlenen Hakaret Suçu (Facebook / Instagram Üzerinden Küfür Etmek)

Hakaret Suçu Nedir, Nasıl Oluşur?

Hakaret suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 125/1 ve 125/2'de düzenlenmiş olup  bahse konu kanun hükmü şu şekildedir:

Madde 125- (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir.

(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Bilişim Yolu İle Hakaret Etmek Suç Mudur?

Gelişen teknoloji ile birlikte günlük hayatın da vazgeçilmez bir unsuru haline gelen internet, birçok işi kolaylaştırmasının yanı sıra bazı olumsuzlukların da daha rahat bir şekilde meydana gelebilmesine mahal vermiştir. Türkiye sınırları içerisinde de yüksek kullanım oranına sahip olan mail sunucuları, Facebook, Twitter, Instagram ve çeşitli sözlük platformları gibi dijital ortamda faaliyet gösteren internet siteleri vasıtasıyla insanların hakaret suçunu işlemeleri ve bu bağlamda ceza almaları yahut soruşturma geçirmeleri günümüzde sıklıkla karşılaşılan bir durum haline gelmiştir. TCK m.125/2 'de hakarete konu fillin "sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde..." şeklinde devam eden hüküm açık şekilde internet ortamında gerçekleşen hakaretin de suç teşkil edeceği konusunu açıklığa kavuşturmaktadır. Hakaret fiili mail yolu ile muhataba ulaştırılabileceği gibi, sosyal medya platformları üzerinden paylaşımlara yorum yapılmak suretiyle olabileceği gibi, kişiyi hedef alan paylaşım ya da direk olarak kişiye atılacak bir özel mesaj ile de gerçekleştirilebilir.

Tarafıma İnternet Üzerinden Hakaret Edildi Ne Yapmalıyım?

Hakaret suçu şikayete bağlı bir suç olup, zamanaşımı içeren yani mağdura suçun failinin yahut hakaret fiilinin öğrenildiği tarihten itibaren altı aylık şikayet etme süresi tanıyan bir suçtur.  Hakaret ile ilgili şikayetler kolluk kuvvetlerine ya da Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılmaktadır. Tabi ki internet, bilginin çok hızlı yayılıp bir o kadar da hızlı toplanabildiği bir ortam olduğu için konu ile ilgili delillerin toplanması ve failin bulunması zorluğu da göz önünde bulundurulması gereken önemli bir husustur.

Avukat Tutmak Zorunlu mu?

Kadim Hukuk olarak, gıyabında hakarete uğrayan, onur,şeref ve haysiyetine saldırılan mağdur müvekkillerimiz ile ilgili gönderinin bir an evvel sanal ortamdan kaldırılması, şikayetin yapılası ve takibi ile ilgili gerekli tüm hukuki prosedürü uygulayarak mağduriyetlerinin giderilmesi için titizlikle çalışmaktayız. Aynı şekilde kovuşturma aşamasında davaya müşteki olarak katılarak, hakarette bulunan sanığın en adil ve doğru cezayı almasını sağlıyoruz.

 

 kadim hukuk imza