Created with Sketch.
Mahall Ankara Divan Residence (Tepe Prime Yanı) D2 Blok No:35 Çankaya/ANKARA
Created with Sketch.
MENÜ
Created with Sketch.

Miras Hukuku

Miras Hukuku, gerçek kişinin ölümü veya gaipliği üzerine bu kişinin malvarlığının kimlere, nasıl intikal edeceğini düzenleyen özel hukuk dalıdır. KADİM HUKUK Bürosu olarak murisin yaşarken yapmış olduğu tasarruflar ve diğer hukuki işlemlerin müvekkilerimiz ile ilgili ve üçüncü kişiler ile bu işlemler sonucu yaşadıkları hukuki uyuşmazlıkların çözümünde hizmet vermekteyiz.

 

KADİM HUKUK Bürosu tarafından  Miras Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları;

 

 • Veraset İlamı Alınması.
 • Veraset İlamının İptali Davası.
 • Mirastan Feragat Sözleşmeleri.
 • Mirasın Reddi Davası.
 • Mirasın Reddinin İptali Davası.
 • Vasiyetnamenin Hazırlanması.
 • Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmasi.
 • Mirasın Paylaştırılması ve Devri Sözleşmeleri.
 • Mirasta İade Davası.
 • Muvazaa Davaları.
 • Tenkis Davaları.
 • Mirasta Denkleştirme Davaları.
 • Miras Şirketine Temsilci Atanmasına İlişkin Davalar.