Created with Sketch.
Mahall Ankara Divan Residence (Tepe Prime Yanı) D2 Blok No:35 Çankaya/ANKARA
Created with Sketch.
MENÜ
Created with Sketch.

İdare Hukuku

İdare Hukuku

 

KADİM HUKUK Bürosu, vatandaşlarımızın ve farklı  sektörlerde Türkiye'nin öncüsü konumunda olan şirket  müvekkillerinin devlet ve ilgili kamu tüzel kişileri ile yaşadıkları uyuşmazlıklarının çözümü ve tüm ihtilaflarının giderilmesi  için idare hukuku alanında başarılı şekilde  faaliyet göstermektedir. KADİM HUKUK Bürosu, geniş kapsamlı ve donanımlı kadro ve danışmanlarıyla müvekkillerine idare hukukunda danışmanlık hizmeti vermektedir.

 

KADİM HUKUK Bürosu tarafından  İdare Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları;

 • İflas ve Konkordato Davaları.
 • İcra Takip Davaları.
 • İhtiyati Haciz.
 • Çek, Senet ve İlamsız İcra Takipleri.
 • İflasın Ertelenmesi.
 • Nafaka Alacaklarının Takibi.
 • Çocuk Teslimi İcra Takipleri.
 • Toplu İcra Takibi.
 • Şirketler Adına Takipler.
 • İcra Takibine İtiraz.
 • İtirazın İptali  ve İtirazın Kaldırılması Davaları.
 • Şahıs ve İşletmeler Arası Uyuşmazlıkların Çözümü.
 • Menfi Tespit Davası.
 • İstirdat Davası.
 • İstihkak Davası.
 • Kiralananın İcra Yoluyla Tahliyesi.
 • Müşterek Çocuğun Teslimi  ve Çocukla Şahsi İlişki Kurulmasına İlişkin İlamların İcrası.