Created with Sketch.
Mahall Ankara Divan Residence (Tepe Prime Yanı) D2 Blok No:35 Çankaya/ANKARA
Created with Sketch.
MENÜ
Created with Sketch.

İcra Hukuku

Gerek ticari faaliyetler yürüten ticari şirketlerin gerekse günlük hayatta vatandaşların her türlü çek, senet, ipotek, rehin gibi alacaklarından kaynaklanan borçlarının takip ve tahsilatı işlemleri ve bu alanlarda karşılaşılabilecek hukuki ihtilaflarının çözümü ile ilgili olarak KADİM HUKUK Bürosu olarak müvekkillerimize hizmet etmekteyiz.

 

KADİM HUKUK Bürosu tarafından  İcra Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları;

 

 • İflas ve Konkordato Davaları.
 • İcra Takip Davaları.
 • İhtiyati Haciz.
 • Çek, Senet ve İlamsız İcra Takipleri.
 • İflasın Ertelenmesi.
 • Nafaka Alacaklarının Takibi.
 • Çocuk Teslimi İcra Takipleri.
 • Toplu İcra Takibi.
 • Şirketler Adına Takipler.
 • İcra Takibine İtiraz.
 • İtirazın İptali  ve İtirazın Kaldırılması Davaları.
 • Şahıs ve İşletmeler Arası Uyuşmazlıkların Çözümü.
 • Menfi Tespit Davası.
 • İstirdat Davası.
 • İstihkak Davası.
 • Kiralananın İcra Yoluyla Tahliyesi.
 • Müşterek Çocuğun Teslimi  ve Çocukla Şahsi İlişki Kurulmasına İlişkin İlamların İcrası.